/

NV Học việc Kỹ sư Phần mềm

Da Nang, Việt Nam

Bạn sẽ được huấn luyện để phát triển và cải tiến ứng dụng phần mềm. Bạn sẽ làm việc trong nhóm cho những dự án cụ thể với sự giám sát của kỹ sư phần mềm có kinh nghiệm.

Trách nhiệm

Thực hành đạo đức

Thực hành các giá trị cốt lõi

Thực hành những kỹ năng phát triển phần mềm

Thử thách

Kỷ luật

Đạt các mục tiêu hàng tuần

Phát triển bản thân hàng ngày

Phải có

Tư duy phát triển

Tự chủ & Tình thương

Nữ: Tất cả
Nam: Hoàn thành Nghĩa vụ quân sự

Điều tuyệt vời của công việc

  • Thời gian linh hoạt: bạn có thể làm việc bất kỳ lúc nào thuận tiện cho mình để hoàn thành nhiệm vụ trong tuần
  • Địa điểm linh động: bạn có thể làm việc ở bất kỳ đâu có internet
  • Phạm vi ứng dụng rộng rãi: CRM, MRP, Kế toán, Hàng hóa, Nhân sự, Quản lý Dự án, v.v...
  • Công nghệ đơn giản: Python, SQL, Django, Odoo, HTML, CSS, IntercoolerJS, JavaScript
  • Học tiếng Anh: bạn có thể thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh
Mức độ phức tạp: Cơ bản đến Trung cấp
Phát triển cá nhân: Huấn luyện thường xuyên
Quy mô Nhóm/Công ty:

6 / 20 người

Phúc lợi

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Thời gian nghỉ

Ngày lễ, ốm, phép năm

Giảm giao thông

Đi lại ít nhất có thể